CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN
ĐA NGƯỜI DÙNG
ỔN ĐỊNH, XỬ LÝ NHANH
GIAO DIỆN ĐẸP VÀ THÂN THIỆN
ĐA NGÔN NGỮ
BÁO CÁO PHONG PHÚ, ĐA DẠNG
HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP® là một phần mềm được phát triển dựa trên những nhu cầu hoạt động kinh doanh, ...

Chi tiết

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Với các phân tích thiết kế chuyên nghiệp từ thực tiễn, phần mềm Quản lý đào tạo OMEGA.EDU là một sản phẩm chuyên sâu về ...

Chi tiết

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Chúng tôi đã dày công nghiên cứu và xây dựng nên sản phẩm “Hệ thống Quản trị nhân lực OMEGA.HRM® ”, được phân nhỏ thành ...

Chi tiết


PHẦN MỀM QUẢN LÝ HÓA ĐƠN

Phần mềm Omega Invoice – Phần mềm quản lý hóa đơn được tiết kế tinh gọn, đơn giản và dễ sử dụng, đáp ứng đầy đủ nghiệp đ ...

Chi tiết

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

OMEGA® - CRM được Khách hàng thừa nhận là một công cụ đắc lực cho việc bán hàng, quản lý nhân viên một cách hữu hiệu các ...

Chi tiết

PHẦN MỀM KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP

GAMA.SMB® - Phần mềm kế toán thông dụng tốt nhất hiện nay trong các loại phần mềm kế toán đang có mặt trên thị trường, n ...

Chi tiết

KHÁCH HÀNG